Här kan du läsa om hur vi med dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

Matson Academy HB
Org nr 969783-5115
office@equicare.se

Det här samlar vi in

När du ansöker om att gå en kurs och blir antagen så ingår du ett avtal med oss och lämnar uppgifter om dig själv. Dessa är alltid namn, adress, personnummer, organisationsnummer, epostadress och telefonnummer. Dessutom ber vi dig ibland att lämna information om dina utbildningar och annat som är relevant för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden som utbildare. Alla uppgifter som samlas in kommer direkt från dig, vi hämtar inte in något från tredjepart. 

Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna som samlas in behövs för att vi ska kunna fullgöra och administrera din utbildning och för att kunna kommunicera med dig. 

Fakturering

Dina uppgifter används för fakturering av din kursavgift. Denna tjänst utförs i vårt ekonomisystem som levereras av Wint Accounting AB, org nr: 556482-1295, och för denna tjänst finns ett personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna för fakturering sparas enligt bokföringslagen. Denna hantering av dina personuppgifter är nödvändig för att vara elev hos oss och kan inte väljas bort.

Elevförsäkring

I kurskostnaden ingår en ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som levereras av Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin, SFKM, Org nr: 857204-8463, och för denna tjänst finns ett personuppgiftsbiträdesavtal. De uppgifter som delas till förbundet är ditt personnummer, namn och kontaktinformation. Detta görs för att kunna registrera dig som elevmedlem samt för att kunna teckna försäkring med försäkringsbolaget. Om du inte vill utnyttja denna förmån så kontaktar du oss eller väljer bort den när du anmäler dig.

Kommunikation

Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna ge dig information om utbildningen samt för att kommunicera med dig.

Överföring av personuppgifter

All kommunikation som innehåller personuppgifter sker krypterat vilket innebär att det endast är rätt mottagare som kan läsa informationen. Dina uppgifter är säkra hos oss.

Så här lagrar vi dina uppgifter

De uppgifter som du lämnar till oss när du blir elev lagras i det faktureringssytem som tillhandahålls av Wint Accounting AB (se ovan) . Efter avslutad utbildning så sparas endast de uppgifter som enligt lag behöver finnas, t ex för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Oftast så finns även din epostadress kvar i vårt mailsystem för att kunna kommunicera om saker som handlar om din utbildning efter att den är avslutad och för att kunna informera dig om andra kurser som vi tror kan vara av intresse. Vi skickar väldigt lite icke-beställd epost och du kan närsomhelst be oss avsluta och radera din epostadress.

Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Kontakta oss om du har några frågor

Du når oss på office@equicare.se eller telefon 0723512122.

Med reservation för ändringar