Kursbestämmelser

Ångerrätt för konsumenter
Vi följer Konsumentverkets krav och lagen om distansavtal för privatpersoner. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från dagens datum, dvs det datum som du skickar in din anmälan. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Detta görs enklast via epost. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar 
vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss 
om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta
 dig något. Efter 14 dagar är din anmälan bindande och hela kurskostnaden ska erläggas. Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja hela kursen.
Ångerrätten faller bort om du, under ångerfristen, samtycker till att kursen påbörjas. Detta sker om du till exempel kommer in på en reservplats där kursstart är närmare än 14 dagar från anmälan.
Vid sjukdom och förhinder från din sida gör vi alltid vårt bästa för att lösa det så att du kan fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med hästar. Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig.

Här kan du läsa om hur vi med dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

EquiCare by Matson Academy AB
Org nr 559350-7303
office@equicare.se

Det här samlar vi in

När du ansöker om att gå en kurs och blir antagen så ingår du ett avtal med oss och lämnar uppgifter om dig själv. Dessa är alltid namn, adress, personnummer, organisationsnummer, epostadress och telefonnummer. Dessutom ber vi dig ibland att lämna information om dina utbildningar och annat som är relevant för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden som utbildare. Alla uppgifter som samlas in kommer direkt från dig, vi hämtar inte in något från tredjepart. 

Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna som samlas in behövs för att vi ska kunna fullgöra och administrera din utbildning och för att kunna kommunicera med dig. 

Fakturering

Dina uppgifter används för fakturering av din kursavgift. Denna tjänst utförs av Svea Bank AB org. nr. 556158–7634. Uppgifterna för fakturering sparas enligt bokföringslagen. Denna hantering av dina personuppgifter är nödvändig för att vara elev hos oss och kan inte väljas bort.

Elevförsäkring

I kurskostnaden ingår en ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som levereras av Svenska Friskvårdsförbundet, org nr: 857204-8463. Du gör själv din egen anmälan som elev på förbundets hemsida.

Kommunikation

Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna ge dig information om utbildningen samt för att kommunicera med dig.

Överföring av personuppgifter

All kommunikation som innehåller personuppgifter sker krypterat vilket innebär att det endast är rätt mottagare som kan läsa informationen. Dina uppgifter är säkra hos oss.

Så här lagrar vi dina uppgifter

De uppgifter som du lämnar till oss när du blir elev lagras i det faktureringssytem som tillhandahålls av Svea Bank AB Org. nr. 556158–7634 . Efter avslutad utbildning så sparas endast de uppgifter som enligt lag behöver finnas, t ex för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Oftast så finns även din epostadress kvar i vårt mailsystem för att kunna kommunicera om saker som handlar om din utbildning efter att den är avslutad och för att kunna informera dig om andra kurser som vi tror kan vara av intresse. Vi skickar väldigt lite icke-beställd epost och du kan närsomhelst be oss avsluta och radera din epostadress.

Svea Bank

För att kunna erbjuda dig Svea Banks betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Svea Bank, för att Svea Bank ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Sveas Banks GDPR-policy som du hittar här.

Övrigt

Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Kontakta oss om du har några frågor

Du når oss på office@equicare.se eller telefon 0723512120.

Med reservation för ändringar