Kursanmälan

  Ditt namn

  Om du har ett företag som betalar kursen, skriv namn, adress och organisationsnummer för fakturan här

  Din epost

  Din adress

  Postnummer och Ort

  Telefonnummer

  Personnummer ÅÅMMDD-NNNN

  Din hästbakgrund

  Kursbestämmelser (OBS LÄS)
  Ångerrätt för konsumenter
  Vi följer Konsumentverkets krav och lagen om distansavtal för privatpersoner. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från dagens datum, dvs det datum som du skickar in din anmälan. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Detta görs enklast via epost. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar 
vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss 
om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta
 dig något. Efter 14 dagar är din anmälan bindande och hela kurskostnaden ska erläggas. Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja hela kursen.
  Ångerrätten faller bort om du, under ångerfristen, samtycker till att kursen påbörjas. Detta sker om du till exempel kommer in på en reservplats där kursstart är närmare än 14 dagar från anmälan.
  Vid sjukdom och förhinder från din sida gör vi alltid vårt bästa för att lösa det så att du kan fullfölja kursen vid ett senare tillfälle. Om vi inte skriftligen kommer överens om något annat så begränsas denna möjlighet till 12 månader efter din första kursstart. Alla kurser har en tidsbegränsning. Om du inte är klar med din kurs inom den begränsningen så kan vi efter skriftlig överenskommelse förlänga tiden till avslut. Om ingen sådan överenskommelse görs så anses utbildningen vara avslutad och kan inte återupptas igen vid ett senare tillfälle.
  Du är skyldig att själv se över sina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med hästar. Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig.