Hästar med ryggproblem är en av de vanligaste sakerna som jag som terapeut stöter på. Precis som hos oss människor så är ryggen enormt viktigt (det vet du som haft eller har ont) för rörelse och för bärighet. Hos hästen är den en viktig del i rörelseapparaten och när det uppstår problem här så påverkas hela hästen på olika sätt. Dessutom ökar risken för skador i leder, senor och ligament på grund av att hästen blir stelare i ryggen och fjädringen minskar vilket ökar belastningen på strukturerna längre ned på benen. 

Typiska tecken på ryggproblem är att hästen reagerar negativt vid sadling och till exempel hugger mot sadeln eller i luften, att den sänker ryggen och höjer nacken under ryttare, ändrar beteende vid ridning, t ex börjar vägra eller göra saker som annars har fungerat, lastningsproblem eller att den helt enkel är palperingsöm.

Det är också väldigt vanligt att ryttare med hästar som har ryggproblem upplever dem som ”tvådelade”, alltså att bakdel och framdel inte riktigt lever samma liv. Det här är en helt korrekt upplevelse då det har uppstått en störning i sammankopplingen mellan framdel och bakdel. En viktig komponent för denna sammankoppling är den bindväv som binder samman de bakre motormusklerna med ryggen och de främre motormusklerna (med motormusklerna menar jag de största muskelgrupperna som hat till ansvar att driva hästen framåt).

Sadeln och ryttaren är ofta boven i dramat. Med en sadel, eller ryttare, som begränsar rörligheten i ryggen så är problemen där inom kort. Det är också oftast där som vi terapeuter börja leta när hästen uppvisar problem. Om sadeln ligger fel så spelar det ingen roll hur många behandlings- och rehabiliteringstekniker som används, orsaken till problemet kvarstår ju ändå. 

Andra vanliga orsaker till ryggproblem är felaktig form, ojämn muskelsättning, problem i benen, felaktigt bett, felaktigt använda inspänningstyglar etc. Som du förstår så finns det en hel del att leta efter och undersöka som terapeut. 

Många gånger har även problem som felaktig sadel orsakat muskelförtvining i rygg och manke. Även denna förtvining orsakar i sig ryggproblem då hästen inte längre orkar använda musklerna på rätt sätt utan måste kompensera med olika lösningar. Det är då både omöjligt och felaktigt att prova ut en ny sadel efter den förminskade muskeln. Istället måste det till rehabilitering för att bygga upp kroppen på nytt. Alltså samma sak som efter en rejäl skada.

Målet för rehabiliteringen är då att bygga upp de viktiga musklerna, se till att alla funktioner i rörelserna återställs och att uppnå full rörlighet och normal rörelse.

Vid en större skada är det viktigt att hästen får den vila som den behöver. Ett beslut om tid som tas av veterinär och där vi ofta samtidigt följer upp med antiinflammatorisk behandling, till exempel med laser. Avslappnande behandling som massage och passiv rörelseträning är metoder som också hjälper hästen att bibehålla en del av rörligheten under boxvila/hagvila. 

Två viktiga parametrar som alltid ska tas hänsyn till vid rehabilitering av rygg är balans och rakriktning/symmetri.

Bra balans är alltid viktig för våra hästar och när en rygg ska rehabiliteras så är balansen verkligen avgörande. Inledningsvis är övningarna enkla för hästen men allt eftersom rehabiliteringen fortskrider så utmanas balansen mer och mer. 

Rakriktning, eller symmetrin, är också viktig. Både höger och vänster sida ska vara lika starka och arbeta lika mycket. Om en sida i bakkärran är starkare så uppstår stress på ryggen men även låsningar i bäcken. Därför tränar vi alltid för att jämna ut eventuella ojämnheter i muskelsättningen. 

Rehabiliteringsträningen backas också upp av massage, laser och kinesiotape för att uppnå ett bra och hållbart resultat. Naturligtvis också med en justering av till exempel sadel.

En rehabilitering efter en felaktig sadel eller efter en skada innebär ofta att hästen inte kan ridas på ett tag och kräver också ofta hjälp av såväl veterinärer som Equicare-terapeuter. 

Min rekommendation är därför att med jämna mellanrum ta ut en terapeut som går igenom häst och utrustning för att i god tid upptäcka eventuella problem och förhindra skador, slitage och smärtor. Eller om du själv är intresserad av att lära dig så kan du läsa mer om vår utbildning till EquiCare Diplomerad och Certifierad Hästterapeut här.

Vill du veta mer om fysiologisk träning så hittar du en föreläsning här.

Ray

Dela gärna!

Har du en fråga? Ställ den här!

    Ditt förnamn (krävs)

    Ditt efternamn (krävs)

    Din e-postadress (krävs)

    Ämne (krävs)

    Ditt meddelande (krävs)